home wat is beeldkraken nieuwsbrief blog contact
module overzicht
Vakgebieden
filters

De autoluwe stad

C
CKV |
G
geschiedenis |
M
maatschappij |
N
Nederlands

Weggesleept


Er zijn in Nederland meer fietsen dan mensen en dit levert soms problemen op. Bekijk de onderstaande uitzending van Nieuwsuur uit 2014 en beantwoord gezamenlijk de onderstaande vragen.

 

Fiets- en scooterbeleid

 

  1. Hoeveel fietsen waren er in 2014 in Nederland?
  2. Hoeveel fietsen hebben jullie thuis?
  3. Welk probleem leveren zoveel fietsen op bij stations en in de binnensteden?
  4. Wat is de reden dat fietsen in de stad worden weggesleept?
  5. Is jouw fiets ooit wel eens weggesleept? Zo ja, met welke reden?
  6. Welke gevaarlijke verkeerssituaties zie je in de reportage?
  7. Zijn er bij jouw in de buurt gevaarlijke plekken om te fietsen?
  8. Wat zijn de verschillen tussen een snorfiets en een bromfiets? Noem er twee.
  9. Stelling: 'De snorfiets/scooter moet op het fietspad blijven.' Geef twee argumenten voor deze stelling en twee argumenten tegen deze stelling.
  10. Er komen steeds meer regels voor fietsers en scooters en dat is vaak per gemeente verschillend. Vind jij dat gemeentes eigen regels mogen voeren of moet iedereen zich aan de landelijke regels houden?

Achtergrondinformatie


In de laatste decennia trekken veel mensen naar de stad. Vooral jongeren en hoogopgeleiden laten het platteland achter zich voor werk en studie in de Randstad. De vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag raken door deze verstedelijking steeds voller en voller.

 

Deze verstedelijking gaat gepaard met een aantal problemen, zoals woningtekort, geluidshinder en luchtvervuiling. Daarnaast is het een voortdurende strijd tussen verschillende belangen over de vraag hoe om te gaan met de beperkte ruimte.

 

Iedereen heeft wel een mening over de invulling van de schaarse ruimte in de stad. Vooral over de verkeersinfrastructuur, oftewel het geheel aan voorzieningen voor het vervoer van mensen of goederen, lopen de meningen uiteen.

 

Zo vindt de één dat er meer parkeerplaatsen moeten komen voor de winkeliers die het stadscentrum met de auto willen bereiken, terwijl de ander juist van mening is dat de binnenstad autovrij of autoluw gemaakt moet worden.

 

Dit was in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw niet anders. De opkomst van de auto als het populairste vervoersmiddel werd in sommige steden sterk gefaciliteerd. Politici vonden het logisch om meer ruimte te scheppen voor het autoverkeer, toen steeds meer mensen een auto kochten. 

 

Meer en bredere autowegen betekenden echter minder fietspaden. In Nederland ervoeren veel fietsers dan ook dat het autoverkeer ruim baan kreeg ten koste van fietsinfrastructuur. Uit acties daaromtrent ontstond de Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijders Bond.

 

Deze bond, die later werd omgedoopt tot de Echte Nederlandse Fietsersbond en weer later tot de Fietsersbond, zet zich vanaf 1975 in voor de belangen van de fietsers. Zo streed de bond tegen het hoge aantal verkeersongelukken in de jaren zeventig en pleit het tegenwoordig voor goed onderhoud aan fietspaden en meer en betere stallingen bij stations.

 

De getoonde afbeelding is een affiche van de Echte Nederlandse Fietsersbond uit 1993. De striptekeningen op de afbeelding zijn gemaakt door tekenaar Theo van den Boogaard, vooral bekend van de Sjef van Oekel strips.