home wat is beeldkraken nieuwsbrief contact
module overzicht
Vakgebieden
filters
speel de quiz

De autoluwe stad

C
CKV |
G
geschiedenis |
M
maatschappij |
N
Nederlands

Fietspaden


Zijn er in Nederland zoveel fietspaden, omdat het land zo plat is? Of is er een andere oorzaak voor het uitgebreide fietspadennet in Nederland? Wat denk jij? Bespreek deze vragen in de klas.

 

Bekijk vervolgens de onderstaande documentaire over de geschiedenis van de fietspaden, gepubliceerd door een Nederlandse blogger. Je kunt onder instellingen bij subtitles kiezen voor Nederlandse ondertiteling.

 

Hoe de Nederlanders hun fietspaden kregen

 

Geef daarna steeds aan of de zin waar is of niet. Leg je antwoord uit.

 

  1. Fietspaden liggen er in Nederland al heel lang.
  2. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er meer automobilisten dan fietsers.
  3. In de periode 1948-1960 steeg het nationaal inkomen met 222 %.
  4. Gebouwen en fietspaden werden na 1957 weggehaald om ruimte te maken voor het autoverkeer.
  5. In 1971 verloren meer kinderen dan volwassenen het leven in het verkeer.
  6. De oliecrisis in 1973 was een belangrijke factor voor de uitbreiding van de fietsinfrastructuur.
  7. Protesten tegen het oprukkende, onveilige autoverkeer haalden niets uit.
  8. Nederland heeft veel fietspaden, maar dit komt niet alleen omdat het land zo plat is.
  9. Het doel van deze video is andere landen aan te sporen het Nederlandse voorbeeld te volgen.

 

 

Achtergrondinformatie


In de laatste decennia trekken veel mensen naar de stad. Vooral jongeren en hoogopgeleiden laten het platteland achter zich voor werk en studie in de Randstad. De vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag raken door deze verstedelijking steeds voller en voller.

 

Deze verstedelijking gaat gepaard met een aantal problemen, zoals woningtekort, geluidshinder en luchtvervuiling. Daarnaast is het een voortdurende strijd tussen verschillende belangen over de vraag hoe om te gaan met de beperkte ruimte.

 

Iedereen heeft wel een mening over de invulling van de schaarse ruimte in de stad. Vooral over de verkeersinfrastructuur, oftewel het geheel aan voorzieningen voor het vervoer van mensen of goederen, lopen de meningen uiteen.

 

Zo vindt de één dat er meer parkeerplaatsen moeten komen voor de winkeliers die het stadscentrum met de auto willen bereiken, terwijl de ander juist van mening is dat de binnenstad autovrij of autoluw gemaakt moet worden.

 

Dit was in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw niet anders. De opkomst van de auto als het populairste vervoersmiddel werd in sommige steden sterk gefaciliteerd. Politici vonden het logisch om meer ruimte te scheppen voor het autoverkeer, toen steeds meer mensen een auto kochten. 

 

Meer en bredere autowegen betekenden echter minder fietspaden. In Nederland ervoeren veel fietsers dan ook dat het autoverkeer ruim baan kreeg ten koste van fietsinfrastructuur. Uit acties daaromtrent ontstond de Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijders Bond.

 

Deze bond, die later werd omgedoopt tot de Echte Nederlandse Fietsersbond en weer later tot de Fietsersbond, zet zich vanaf 1975 in voor de belangen van de fietsers. Zo streed de bond tegen het hoge aantal verkeersongelukken in de jaren zeventig en pleit het tegenwoordig voor goed onderhoud aan fietspaden en meer en betere stallingen bij stations.

 

De getoonde afbeelding is een affiche van de Echte Nederlandse Fietsersbond uit 1993. De striptekeningen op de afbeelding zijn gemaakt door tekenaar Theo van den Boogaard, vooral bekend van de Sjef van Oekel strips.