home wat is beeldkraken nieuwsbrief contact
module overzicht
Vakgebieden
filters
speel de quiz

De autoluwe stad

C
CKV |
G
geschiedenis |
M
maatschappij |
N
Nederlands

Autoluw


In diverse steden willen politieke partijen de binnenstad autoluw maken of parkeerplaatsen schrappen. Hoe worden deze plannen ontvangen? Doe hier onderzoek naar en ga met je klasgenoten in debat over de manier waarop het autoverkeer in de binnensteden is geregeld. Volg hierbij de onderstaande stappen:

 

Voorbereiding

 • Verdeel de klas in vijf verschillende partijen: de inwoners van de binnensteden, de automobilisten, de ondernemers van de binnensteden, de milieubeweging en de overheid.
 • Zoek met je partijgenoten naar recente artikelen over het autoluw maken van de binnensteden.Schrijf samen vanuit je rol tenminste drie belangen op die voor jullie gelden, bijvoorbeeld 'genoeg omzet', 'voldoende parkeerplekken' of 'schone lucht'.
 • Schrijf voor elke andere partij één belang op dat voor hen geldt. Probeer meteen deze tegengestelde belangen te weerleggen met argumenten.
 • Bedenk ook een paar gezamenlijke belangen die voor alle partijen gelden. Deze kun je straks goed gebruiken in het debat.

Het debat.

 • Stel een moderator aan die het debat leidt en de tijd in de gaten houdt.
 • Stel een verslaggever aan die de belangrijkste punten uit het debat noteert en hier een samenvatting van maakt.
 • Stel twee juryleden aan die bepalen welk groepje het debat heeft gewonnen en waarom.
 • Begin het debat. De eerste partij komt vijf minuten aan het woord en geeft daarbij de drie belangen aan.
 • De andere partijen krijgen na deze vijf minuten een paar minuten de tijd om te reageren.
 • De tweede partij volgt, waarna er weer tijd is om te reageren. Daarna volgt de derde partij, enzovoort.
 • Sluit het debat af.
 • Luister naar het oordeel van de jury: welke groep heeft het debat gewonnen? En met welke reden?

Achtergrondinformatie


In de laatste decennia trekken veel mensen naar de stad. Vooral jongeren en hoogopgeleiden laten het platteland achter zich voor werk en studie in de Randstad. De vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag raken door deze verstedelijking steeds voller en voller.

 

Deze verstedelijking gaat gepaard met een aantal problemen, zoals woningtekort, geluidshinder en luchtvervuiling. Daarnaast is het een voortdurende strijd tussen verschillende belangen over de vraag hoe om te gaan met de beperkte ruimte.

 

Iedereen heeft wel een mening over de invulling van de schaarse ruimte in de stad. Vooral over de verkeersinfrastructuur, oftewel het geheel aan voorzieningen voor het vervoer van mensen of goederen, lopen de meningen uiteen.

 

Zo vindt de één dat er meer parkeerplaatsen moeten komen voor de winkeliers die het stadscentrum met de auto willen bereiken, terwijl de ander juist van mening is dat de binnenstad autovrij of autoluw gemaakt moet worden.

 

Dit was in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw niet anders. De opkomst van de auto als het populairste vervoersmiddel werd in sommige steden sterk gefaciliteerd. Politici vonden het logisch om meer ruimte te scheppen voor het autoverkeer, toen steeds meer mensen een auto kochten. 

 

Meer en bredere autowegen betekenden echter minder fietspaden. In Nederland ervoeren veel fietsers dan ook dat het autoverkeer ruim baan kreeg ten koste van fietsinfrastructuur. Uit acties daaromtrent ontstond de Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijders Bond.

 

Deze bond, die later werd omgedoopt tot de Echte Nederlandse Fietsersbond en weer later tot de Fietsersbond, zet zich vanaf 1975 in voor de belangen van de fietsers. Zo streed de bond tegen het hoge aantal verkeersongelukken in de jaren zeventig en pleit het tegenwoordig voor goed onderhoud aan fietspaden en meer en betere stallingen bij stations.

 

De getoonde afbeelding is een affiche van de Echte Nederlandse Fietsersbond uit 1993. De striptekeningen op de afbeelding zijn gemaakt door tekenaar Theo van den Boogaard, vooral bekend van de Sjef van Oekel strips.