Quiz overzicht Module overzicht
Je hebt punten.Verder spelen? Hier kun je de andere onderwerpen starten en nog meer quizzen spelen, verbeter je topscore!

Wil je meer afbeeldingen ‘kraken’? Ga naar beeldkraken.nl
120

0

punten

0

punten

Welke figuren zie je op de afbeelding?

Welke emoties zie je op de afbeelding?

Waar zie je vooral beweging in de afbeelding?

Hoe heeft de maker verschil tussen licht en donker aangebracht?

Welk symbool zie je op de pet van de achterste figuur?Welke symbolische figuur zie je niet op deze afbeelding?

Over welke landen gaat deze afbeelding?

Met welke gebeurtenis of ontwikkeling heeft deze afbeelding te maken?

Uit welk jaar komt de afbeelding?

Wat is de bedoeling van de maker met deze afbeelding?