home wat is beeldkraken nieuwsbrief contact
module overzicht
Vakgebieden
filters

De Grote Oorlog

C
CKV |
G
geschiedenis |
M
maatschappij |
N
Nederlands

Nederland


Nederland deed niet mee met de Eerste Wereldoorlog. Toch merkte je in Nederland wel degelijk dat er oorlog werd gevoerd. In de stukken tekst hieronder kun je lezen hoe de Grote Oorlog Nederland beïnvloedde. Je moet nog wel de juiste woorden invullen!


grenzen – vader - aan te vallen - Grote – krijgsmacht - gezinsleven - neutraal – leger – de kost - mobiliseren


Nederland wilde in de Eerste Wereldoorlog (1) blijven. Dat betekent dat het land niet mee vocht in de oorlog. Toch had de (2) Oorlog wel gevolgen voor Nederland. De Nederlandse (3), een ander woord voor (4), moest zichzelf klaarmaken voor het geval dat een ander land toch besloot Nederland (5). Dat noemen we (6). Duizenden Nederlandse mannen moesten zich bij het leger meldden en de Nederlandse (7) bewaken. Dat betekende dat het (8) er ook anders uit kwam te zien. Veel mannen verdienden (9) en dat kon nu niet meer, ook veel kinderen kwamen ineens zonder (10) te zitten.


soldaten – veilig - aanraakten – Engeland - Belgische – opgevangen - neutraal – burgers – Nederland – front – Duitsland – Dodendraad


Er kwam (11) vluchtelingen naar Nederland. Zij hoopten dat ze hier (12) de oorlog konden uitzitten. De vluchtelingen werden (13) in vluchtelingenkampen. Niet alleen Belgische (14), maar ook weggelopen (15) kwamen naar Nederland. Deze soldaten kwamen onder andere uit Duistland, (16), Frankrijk en België. Ze hoopten ook hier veilig te kunnen blijven, of via (17) terug te reizen naar het (18). (19) vond het maar niks dat soldaten zomaar konden oversteken naar een (20) land. Daarom bouwde zij langs de zuidelijke grens van Nederland de ‘(21)’. Dit was een ijzen draad die onder stroom stond. Als je de draad (22) ging je meteen dood.


bonnen - brandstof - handel -  niet – werkeloosheid - kachel – voedsel – Rotterdamse haven – boodschappen – regering


Nederland vocht niet mee in de Eerste Wereldoorlog. Toch ging het (23) goed met Nederland. Doordat er bijna geen (24) meer werd gedreven met andere landen kwam er steeds meer (25). Er was ook steeds minder (26) en (27), omdat de (28) werd geblokkeerd door de Engelsen. Daarom moesten de mensen in Nederland (29) gaan kopen met (30). Van de (31) krijgen mensen dan bonnetjes, waarmee ze eten, drinken en brandstof voor de (32) konden kopen.

Achtergrondinformatie


Aan het begin van de twintigste eeuw rommelde het flink in Europa. Veel landen stonden op gespannen voet met elkaar en er werden bondgenootschappen tussen verschillende landen gesloten. Zo kwamen de 'geallieerden' (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland) tegenover 'de centralen' (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, het Ottomaanse Rijk) te staan. 

 

Zowel de geallieerden als de centralen spraken met elkaar af dat als één van de landen uit de bond zou worden aangevallen, de andere landen zouden komen helpen. Er hoefde nu maar iets kleins te gebeuren en veel landen zouden in één klap met elkaar in oorlog zijn. Dit gebeurde dan ook toen op 28 juni 1914 de Oostenrijkse-Hongaarse kroonprins Franz Ferdiand vermoord. Dit was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog.

 

De Eerste Wereldoorlog was een bijzondere oorlog. Het was de eerste keer dat er een moderne oorlog werd gevoerd. Er waren nieuwe wapens gekomen en dus ook nieuwe manieren van oorlogvoeren. Bovendien deden er veel landen mee, die allemaal even sterk leken. Dit leidde tot een zware strijd die eindeloos leek te duren.

 

Vooral op de grens tussen België en Frankrijk was dit goed te merken. Op die plek hadden de legers kilometerslange loopgraven gemaakt. Dit waren grote geulen in de grond waar soldaten zichzelf schuil hielden voor de vijand. Bij elke aanval moesten de soldaten uit deze loopgraven omhoog komen om naar de loopgraven van het vijandelijke leger te rennen. Ontzettend veel soldaten verloren hierbij het leven.

 

Het einde van de oorlog kwam in zicht toen de Verenigde Staten zich aansloten bij de Groot-Brittannië en Frankrijk. Er kwamen toen ineens heel veel soldaten bij aan de kant van de geallieerden. Na vier jaar strijd gaf Duitsland zich op 11 november 1918 over. Op 28 juni 1919 werd het Verdrag van Versailles ondertekend en was de Eerste Wereldoorlog officieel voorbij.

 

Nederland was tijdens de oorlog neutraal gebleven, wat betekende dat het land niet had meegevochten. Toch had Nederland ook te maken gehad met de oorlog. Zo moesten duizenden Nederlandse mannen zich tijdens de oorlog bij het leger melden om de grenzen te bewaken.

 

Op getoonde afbeelding is een briefkaart uit Nederland die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog is gemaakt. De kaart is gemaakt in opdracht van de 'Nederlandse Vereeniging Ons Leger' en laat een aantal militairen zien die met een gevechtsoefening bezig zijn. De titel van de kaart is 'mitrailleur in vuurstelling'.