home wat is beeldkraken nieuwsbrief contact
module overzicht
Vakgebieden
filters

De kleur bepaalt

C
CKV |
G
geschiedenis |
M
maatschappij |
N
Nederlands

Het eerste gezicht


werkblad intro
  1. a. Waar kijk je als eerste naar bij deze afbeelding?
    b. Waarom valt dit jou meteen op?
  2. Welke persoon valt je het meeste op? Omschrijf deze persoon.
  3. a. Hoeveel personen zie je in het bovenste gedeelte van de afbeelding?
    b. Hoeveel personen zie je in het middelste gedeelte van de afbeelding?
  4. Noem minimaal drie verschillen tussen het uiterlijk van de personen bovenaan en van de personen in het midden van de afbeelding.
  5. Probeer in één zin te omschrijven wat je op het onderste gedeelte van de afbeelding ziet.