home wat is beeldkraken nieuwsbrief contact
module overzicht
Vakgebieden
filters

Zuur leven

C
CKV |
G
geschiedenis |
M
maatschappij |
N
Nederlands

Achtergrondinformatie


In de jaren tachtig van de vorige eeuw maakten mensen zich veel zorgen over zure regen. Zure regen ontstaat doordat giftige stoffen in de lucht blijven hangen. Deze giftige stoffen komen in de lucht terecht door kolencentrales, raffinaderijen, industrieën, mest en uitlaatgassen van auto’s. Zodra het gaat regenen komen deze giftige stoffen weer op de aardbodem terecht.

 

Zure regen tast natuurgebieden, gebouwen en de gezondheid aan, dat was vanaf de jaren zestig op verschillende plekken in Europa steeds duidelijker te zien. In verzuurde meren in Scandinavië stierven ineens tienduizenden vissen en heel veel bossen in Europa dreigden dood te gaan. In de kranten waren dan ook foto's te zien van dode bomen met kale takken en berichten te lezen over hét grote milieuprobleem uit die tijd.

 

Toch geloofde nog lang niet iedereen dat zure regen ervoor zorgde dat bomen, grond en gebouwen werden aangetast. Om deze mensen te overtuigen werden rondleidingen in bossen georganiseerd, waarbij boswachters lieten zien hoe de bomen hun bladeren en naalden verloren. Veel mensen raakten er toen van overtuigd dat het probleem van de zure regen moest worden aangepakt.

 

De overheid, de milieubeweging en de burgers gingen de strijd aan tegen de zure regen. In heel Europa werden afspraken gemaakt om de uitstoot van giftige gassen tegen te gaan. Zo kwam er loodvrije benzine voor de auto's, mochten boeren geen mest meer over het land spuiten en kregen schoorstenen van fabrieken speciale filters om ervoor te zorgen dat er minder giftige stoffen in de lucht kwamen. 

 

Dat je nu niks meer over zure regen hoort, komt doordat er op tijd actie is ondernomen tegen dit milieuprobleem. Er is veel gedaan om de uitstoot van giftige gassen tegen te gaan en dit heeft ervoor gezorgd dat de natuur zich kon herstellen.

 

Inmiddels zitten we wel weer met een ander milieuprobleem, namelijk de opwarming van de aarde, een klimaatverandering die voor de natuur en de mens grote gevolgen heeft. Ook nu is er een gezamenlijke aanpak nodig om dit probleem aan te pakken.

 

Deze afbeelding is gemaakt door de cartoonist Theo Gootjes in 1977. Theo Gootjes werkte lange tijd als tekenaar bij Het Vrije Volk, een dagblad dat tot 1991 verscheen.